One page

เว็บไซต์หน้าเดียวก็เฟี้ยวได้
3,990 ฿ รายปี
 • หน้าเพจเว็บไซต์ : 1 หน้า
 • โดเมนเนม .com .net .org .info : ฟรี
 • พื้นที่เว็บไซต์ : ไม่จำกัด
 • Template เว็บไซต์ : ฟรี
 • ระบบอัลบั้มรูป : ไม่จำกัด
 • ระบบจัดการหลังบ้าน : มี
 • On Page SEO : ทำให้ฟรี
 • ดูแลให้คำปรึกษา : ฟรี
 • แก้ไขอัพเดทข้อมูล 2 ครั้ง/เดือน : ฟรี
 • Backup ข้อมูลให้ 1 ครั้ง/เดือน : ฟรี
 • ระบบบทความข่าว (Blog) : ไม่มี
 • ระบบขายของออนไลน์ : ไม่มี
 • ระบบสต็อกสินค้า : ไม่มี

Multi page

เว็บไซต์ไม่เกิน 8 หน้า
4,990 ฿ รายปี
 • หน้าเพจเว็บไซต์ : ไม่เกิน 8 หน้า
 • โดเมนเนม .com .net .org .info : ฟรี
 • พื้นที่เว็บไซต์ : ไม่จำกัด
 • Template เว็บไซต์ : ฟรี
 • ระบบอัลบั้มรูป : ไม่จำกัด
 • ระบบจัดการหลังบ้าน : มี
 • On Page SEO : ทำให้ฟรี
 • ดูแลให้คำปรึกษา : ฟรี
 • แก้ไขอัพเดทข้อมูล 2 ครั้ง/เดือน : ฟรี
 • Backup ข้อมูลให้ 1 ครั้ง/เดือน : ฟรี
 • ระบบบทความข่าว (Blog) : มี
 • ระบบขายของออนไลน์ : ไม่มี
 • ระบบสต็อกสินค้า : ไม่มี
Popular

E - commerce

เว็บไซต์ขายของออนไลน์
5,990 ฿ รายปี
 • หน้าเพจเว็บไซต์ : ไม่จำกัด
 • โดเมนเนม .com .net .org .info : ฟรี
 • พื้นที่เว็บไซต์ : ไม่จำกัด
 • Template เว็บไซต์ : ฟรี
 • ระบบอัลบั้มรูป : ไม่จำกัด
 • ระบบจัดการหลังบ้าน : มี
 • On Page SEO : ทำให้ฟรี
 • ดูแลให้คำปรึกษา : ฟรี
 • แก้ไขอัพเดทข้อมูล 2 ครั้ง/เดือน : ฟรี
 • Backup ข้อมูลให้ 1 ครั้ง/เดือน : ฟรี
 • ระบบบทความข่าว (Blog) : มี
 • ระบบขายของออนไลน์ : มี
 • ระบบสต็อกสินค้า : มี